Про центр

Про центр

Житомирський державний технологічний університет – вищий навчальний заклад державної форми власності інженерно-технічного профілю ІV-го, вищого в Україні, рівня акредитації. Сьогодні – це сучасний ВНЗ, що готує фахівців відповідно до вимог ринку праці.

За останні роки відкрито нові спеціалізації, що дозволяє не лише розвинути інтелектуальний потенціал регіону, а й сприяти професійному зростанню молодих фахівців. Особливе місце у цьому процесі належать забезпеченню студентської молоді першим робочим місцем за фахом. З цією метою університет активно співпрацює з роботодавцями Житомира, області, інших регіонів країни.

У ЖДТУ створено Центр розвитку кар’єри, який має забезпечити вирішення низки проблем:

 • для міста, регіону: уповільнення тенденції зовнішньої трудової міграції підготовлених молодих фахівців;
 • для роботодавця: підготовка молодих фахівців під потреби роботодавця завдяки розвитку моделі дуальної освіти;
 • для ЖДТУ: працевлаштування випускників.

Мета діяльності Центру є забезпечення ефективної зайнятості випускників та студентів ЖДТУ, що відповідає потребам ринку праці, завдяки інтеграції бізнесу та університетського середовища шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями, сприяння студентам і випускникам у працевлаштуванні, проходженні стажування, долученні до волонтерської праці.

Завданнями (напрямами вирішення проблеми) є:

 • результативна співпраця «Студент ЖДТУ – Роботодавець», починаючи з 2-го курсу;
 • забезпечення модерації в процесі налагодження відносин в системі «Роботодавець – ЖДТУ – Молодий Фахівець»;
 • ЖДТУ – площадка для розвитку програм стажування молодих фахівців на підприємствах роботодавців;
 • долучення студентської молоді до участі у створенні спільних продуктів з підприємствами, в ініціації та управлінні змінами, у програмах соціальної відповідальності бізнесу;
 • побудова моделі успішного працевлаштування за фахом «Випусник ЖДТУ = Майбутній Роботодавець»;
 • розвиток співпраці сучасних підприємств, установ, організацій та ЖДТУ в частині забезпечення офіційної зайнятості випускників;
 • створення образу ЖДТУ як центру підготовки висококваліфікованих спеціалістів в очах роботодавців.

Основними пріоритетами діяльності виступають:

 • налагодження партнерства з роботодавцями з метою розвитку взаємовідносин;
 • інтеграція організацій, незалежно від форм власності, що можуть бути потенційними роботодавцями, базами для стажування для студентів і випускників в освітній процес (івент-заходи, Дні розвитку кар’єри, Форуми роботодавців, лекції, круглі столи тощо);
 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ЖДТУ;
 • розвиток 4-стороннього партнерства: «випускники – роботодавці – органи виконавчої влади і місцевого самоврядування – інститути громадянського суспільства»;
 • розвиток взаємовідносин з представництвами Державної служби зайнятості;
 • проведення моніторингу попиту та пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ЖДТУ;
 • узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
 • он-лайн доступ до бази даних: вакансій для студентів і випускників, що відповідають їх фаховій підготовці;
 • клієнт-орієнтована система для  роботодавців, в т.ч. згідно ст. 14 ЗУ «Про зайнятість населення».

Принципи роботи Центру розвитку кар’єри ЖДТУ:

 • відкритий простір;
 • он-лайн доступ;
 • результативність;
 • зворотній зв’язок;
 • доброзичливість.

 

Функції Центру розвитку кар’єри ЖДТУ
 • надання інформації щодо напрямів підготовки в ЖДТУ;
 • інформування студентів щодо попиту та пропозиції на ринку праці, пошук, підбір роботи, вибір форм зайнятості згідно професійних кваліфікацій і кваліфікацій майбутнього в країні та за кордоном;
 • консультування студентів з планування кар’єри, стратегії та тактики працевлаштування, самомотивації;
 • організація зустрічей з роботодавцями, бізнесменами, представниками co-working центрів, об’єднаних територіальних громад, а також інформаційних, методичних, освітніх заходів, що пов’язані з розвитком кар’єри та зайнятістю;
 • консультування студентів і співробітників у розробці та реалізації проектів;
 • координування взаємовідносин ЖДТУ та зовнішніх інституцій, соціальних та економічних партнерів щодо проведення набору студентів/випуску фахівців;
 • створення електронних баз даних вакансій, що є результатом співпраці ЖДТУ з партнерами;
 • збір, узагальнення й аналіз інформації ЖДТУ, що стосується студентської кар’єри та працевлаштування;
 • підготовка інформаційних, наукових, науково-методичних публікацій;
 • інформування університетської спільноти щодо можливостей професійного розвитку у країні і за кордоном (семінари, короткотермінові навчання, тренінги тощо);
 • проведення бесід з випускниками та роботодавцями щодо ситуації із зайнятістю й узгодження відповідно до цього діяльності центру;
 • медіація, навчання та надання консалтингових послуг, ведення договірної роботи.

 

Переваги Центру розвитку кар’єри ЖДТУ
 • доступність;
 • інтерактивність;
 • центр як система створення та розповсюдження інформації щодо розвитку кар’єри;
 • актуальні вакансії на екранах, що розміщено у фойє університету, та на офіційній веб-сторінці ЖДТУ;
 • використання сучасних методик підбору претендентів на вакантні посади;
 • координація роботи системи моніторингу розвитку кар’єри випускників;
 • миттєвий документальний супровід досягнутих домовленостей;
 • тренінговий центр для партнерів університету.

Для студентів: освіта, кар’єра, інформації, консультування.

Для роботодавців: співпраця, економічне та соціальне партнерство, координація, розвиток.

 

Постійними партнерами ЖДТУ є:

 • «ІСМ Україна», м. Житомир;
 • ТОВ «Даніко», м. Черняхів;
 • «Коростенський завод МДФ», м. Коростень.

Завдяки інтеграції бізнесу та університетського середовища вже сьогодні забезпечується ефективна зайнятість випускників та студентів ЖДТУ, що відповідає потребам ринку праці.

 

У Центрі розвитку кар’єри Вас радо зустрінуть ментори.

Філософія менторства Центру розвитку кар’єри Житомирського державного технологічного університету

Ментор – досвідчений наставник, порадник, який допомагає у побудові професійної кар’єри студентам ЖДТУ.

Ментор Центру розвитку кар’єри ЖДТУ готовий розвивати компетенції тих, хто звернеться за порадою або за практичною допомогою до нього, допомагати самовизначитись на шляху вибору та розвитку професійної кар’єри.

Ментори – колеги, коучі, відносини з якими вибудовуються на засадах взаємоповаги, взаємної довіри, орієнтуючись на довготерміновий характер співпраці.

Ментори працюють як єдина команда, кожен член якої завжди допоможе іншому.