Стипендія роботодавця

Стипендія роботодавця

                                                        Положення

                                        про стипендію роботодавця

1. Загальні положення

1.1. Роботодавець – партнер Державного університету “Житомирська політехніка”, з яким укладено договір про співпрацю щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, виконання спільних наукових і навчально-методичних розробок, створення умов соціальної захищеності молодих фахівців, і який визначає розмір стипендії, що виплачуватиметься за рахунок його коштів стипендіату.

1.2. Стипендія роботодавця – вид іменної або персональної стипендії, що виплачуватиметься за рахунок коштів роботодавця стипендіату з числа студентів Державного університету “Житомирська політехніка” у розмірі, визначеному самим роботодавцем.

1.3. Претенденти на отримання стипендії роботодавця – студенти Державного університет “Житомирська політехніка” всіх курсів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, і всіх форм навчання, які бажають отримати стипендію роботодавця.

2. Терміни призначення і розмір стипендії

2.1. Стипендія роботодавця призначається терміном на один навчальний рік.

2.2. Розмір стипендії роботодавця визначається останнім самостійно, виходячи з установленого законодавством прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (не менше 30% прожиткового мінімуму, що узгоджується з Постановою КМУ №882 від 12.04.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення»), з урахуванням напрямку навчання, успішності стипендіата (середній бал – 82 і вище), його академічної й інших видів активності, зокрема участь у наукових розробках, дослідницьких та інших проектах, конкурсах наукових робіт, олімпіадах з фахових дисциплін, використання в цій діяльності двох і більше іноземних мов професійного спрямування, старт-апах тощо.

2.3. Кількість стипендій щорічно визначається безпосередньо роботодавцем.

3. Порядок висунення кандидатур на призначення стипендії

3.1. Письмові заяви та копії потрібних роботодавцеві документів, що не пов’язані з конфіденційною інформацією, готуються претендентом самостійно та узагальнюються деканатами Державного університету “Житомирська політехніка” у cерпні місяці кожного календарного року.

3.2. У випадку необхідності надання дозволу на обробку персональних даних претендент, у випадку згоди, має написати письмову заяву згідно чинного законодавства України і долучити до пакету документів.

4. Порядок визначення стипендіата, призначення і виплати стипендії

4.1. Для визначення претендентів на призначення стипендії роботодавця створюється стипендіальна комісія (з числа представників роботодавця і представників Державного університету “Житомирська політехніка”: працівники деканату, кафедр, представники студентської профспілки, органів студентського самоврядування).

4.2. За підсумками кожного навчального року стипендіальна комісія складає рейтинговий список претендентів, яких рекомендовано для призначення стипендії.

4.3. Роботодавець визначає стипендіата на підставі рейтингового списку претендентів.

4.4. Стипендія роботодавця призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення контролю за підсумками навчального року (01 вересня).

4.5. Операції по отриманню, нарахуванню, виплаті стипендії роботодавця мають бути відображені в бухгалтерському обліку роботодавця.

4.6. Виплата стипендій здійснюється раз на місяць, а за час літніх канікул – повністю до їхнього початку.

5. Прикінцеві положення

5.1. Роботодавець і Державний університет “Житомирська політехніка” залишають за собою право проводити моніторинг успішності стипендіата та його активності протягом періоду призначення стипендії, а також результатів його стипендіальної кар’єри (відсотку підвищення успішності, зацікавленості проектами, впевненості й відкриття нових можливостей професійного розвитку, прояву ініціативи, гнучкості, прогресивності, розвитку інтелектуального потенціалу, креативного і критичного мислення, внеску в розвиток іміджу та підвищення престижу Роботодавця та Державного університету “Житомирська політехніка”).