Головний спеціаліст Головного управління ДФС України в Житомирській області

Головний спеціаліст Головного управління ДФС України в Житомирській області

Відділ контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб пропонує можливість включення до кадрового резерву та працевлаштування на постійній основі на посаду головних спеціалістів випускників ЖДТУ (ОКР “бакалавр”, “магістр”).

Загальні вимоги:

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги*
1. Освіта вища
Ступінь вищої освіти молодший бакалавр або бакалавр
2. Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) Не потребує
3. Володіння мовами вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги**
1. Освіта вища, фінансово-економічна або юридична
2. Знання законодавства –           Конституція України

–           Податковий кодекс України

–           Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

–           Закон України «Про державну службу»

–           Закон України «Про запобігання корупції»

–            Закон України «Про звернення громадян» та інші нормативно- правові акти

3. Професійні знання –      знати Конституцію України, Податковий кодекс України, Закон України «Про звернення громадян» та інші нормативно – правові акти;

–    вміння підготовки інформаційних та аналітичних матеріалів по напрямку роботи відділу;

–        вміти проводити аналіз порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених структурними підрозділами ГУ ДФС та державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства, а також вміти контролювати їх усунення;

–        вміти організовувати та супроводжувати  перевірку на кожному етапі її проведення;

–    володіти навичками збору та узагальнення значних масивів звітної інформації;

–       вміти й мати практичні навички документального оформлення результатів перевірок та реалізовувати їх;

–       вміти проводити контрольно-перевірочних заходи;

–       знати і вміти неухильно дотримуватись умов допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення перевірок;

–      здійснювати взаємодію між підвідомчими підрозділами;

–       володіти навичками збору та узагальнення значних масивів звітної інформації.

4. Якісне виконання поставлених завдань –       вміння працювати з інформацією;

–       здатність працювати в декількох проектах одночасно;

–       орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

–       вміння вирішувати комплексні завдання;

–       вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

5. Командна робота та взаємодія –       вміння працювати в команді;

–       вміння ефективної координації з іншими;

–       вміння надавати зворотний зв’язок.

6. Сприйняття змін –       виконання плану змін та покращень;

–       здатність приймати та підтримувати зміни і змінюватись.

7. Технічні вміння –       вміти готувати інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції підрозділу, для розгляду на колегіях, нарадах, заслуховуваннях керівництва, тощо;

–      знати основні етапи та складові організації інформаційно-аналітичного забезпечення ГУ ДФС;

–       володіти здатністю підготовки інформації з баз даних за запитами структурних підрозділів ГУ ДФС

8. Особистісні компетенції –   доброчесність;

–  дисципліна і системність;

– особистий високий рівень вмотивованості, вміння мотивувати інших;

–  прозорість інформації про власну діяльність;

–  вміння працювати в стресових ситуаціях.

Інформація про актуальні вакансії: http://portal.nads.gov.ua

Контакти:

Начальник відділу КПР фізичних осіб, заступник начальника управління податків і зборів з фізичних осіб Саєнко Олена Вікторівна, тел. 0980226422;

Ткаченко Павло Петрович, начальник відділу планування КПР фізичних осіб, тел. 097100199.

Comments are closed.