Дуальна форма здобуття освіти

Дуальна форма здобуття освіти

Посилення запитів на ринку праці, якісна трансформація системи освіти, соціально-економічна ситуація в області потребує розвитку актуальних компетенцій. Йдеться не лише про «hard skills», a й про «soft skills». Компетентнісний підхід, запроваджений 12 років тому в Україні, дозволяє забезпечувати розвиток і освітніх, і професійних навичок, що реалізується завдяки імплементації дуальної форми здобуття освіти в Державному університеті «Житомирська політехніка». Саме ці вимоги виставляє регіональний ринок праці, саме щодо цього надходять запити глобальних компаній.

Розробка освітніх програм, відкриття нових спеціальностей Університетом, що уможливили ефективне функціонування дуальної форми здобуття освіти, виступають сучасною платформою для інтеграції людей, сенсів, просторів, інженерних й інноваційних рішень, що створює можливості для підготовки фахівців за новими програмами відповідно до вимог ринку праці, запиту стейкхолдерів на базі ІТ-, роболабів, креативних хабів, що також дозволяє уможливлювати виконання спільно з партнерами-роботодавцями Житомира, області, інших регіонів, країн промислових досліджень, НДР, розвивати «тверді» і «м’які» навички через якісні тренінги з інструментами фасилітації, медіації, коучингу, консалтингу, експертно-консультаційні послуги, послуги з аналізу й стратегування, розвиваючи інтелектуальний потенціал регіону, сприяючи професійному зростанню молодих фахівців.

Метою впровадження дуальної форми здобуття освіти є підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти та забезпечення ефективної зайнятості випускників, студентів, що відповідає потребам ринку праці, завдяки інтеграції бізнесу та освітнього середовища шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями, сприяння у працевлаштуванні, проходженні стажування, залученні до волонтерської праці, до реалізації соціально важливих проектів, стартапів.

Для студентів – це освіта, кар’єра, інформації, консультування. Для стейкхолдерів – співпраця, економічне та соціальне партнерство, координація, розвиток.

Реальність втілювання концепції дуальної форми здобуття освіти підтверджується наявною практикою запровадження відповідної моделі в Державному університеті «Житомирська політехніка» на запит та у партнерстві з провідними компаніями області. Зокрема, результатом є те, що командою університету вже забезпечується вирішення низки проблем:

   – для міста, регіону: уповільнення тенденції зовнішньої трудової міграції підготовлених молодих фахівців;

   – для роботодавця: підготовка молодих фахівців під потреби роботодавця завдяки розвитку моделі дуальної освіти;

   – для закладу освіти: працевлаштування випускників.

Основними завданнями є:

‒  результативна співпраця «Студент – Роботодавець», починаючи з 2-го курсу (18+ років);

‒  забезпечення модерації в процесі налагодження відносин в системі «Роботодавець – Заклад Освіти – Молодий Фахівець»;

‒  заклад освіти – площадка для розвитку програм стажування молодих фахівців на підприємствах роботодавців;

‒  долучення студентської й учнівської молоді до участі у створенні спільних продуктів з підприємствами, в ініціації та управлінні змінами, у програмах соціальної відповідальності бізнесу;

‒  побудова моделі «Випускник = Майбутній Роботодавець»;

‒ розвиток співпраці сучасних підприємств, установ, організацій та закладів освіти в частині забезпечення офіційної зайнятості випускників.

Для організації здобуття освіти за дуальною формою в Державному університету “Житомирська політехніка” використовуються наступні моделі:

– інтегрована модель («поділеного тижня»): частину тижня студент розвиває компетенції у закладах освіти, частину – на підприємстві (рекомендовано для технічних спеціальностей).

– блочна: розподіл графіку навчання за періодами – як-то, 2 тижні / 4 тижні / семестр (рекомендовано для технічних спеціальностей);

– часткова: як-то, для організації гнучких форм зайнятості у формі оформлення індивідуального графіку або вільного відвідування (рекомендовано для спеціальностей суспільного профілю).

З типовим договором МОН України про здобуття вищої, фахової переддипломної освіти за дуальною формою навчання можна ознайомитись, завантаживши прикріплений файл:

Comments are closed.