Онлайн-тренінг “Active citizens” за програмою Британської Ради

Онлайн-тренінг “Active citizens” за програмою Британської Ради

Привіт, любі друзі.❤️

Нарешті ми можемо з вами знову зустрітися на нашому локальному онлайн-тренінгу «Active citizens» за програмою Британської Ради.

«Активні громадяни» – програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку. Це прекрасна можливість не просто отримати інформацію, а також поставити питання майстру-фасилітатору.

Локальний тренінг «Активні громадяни» – це те що допоможе в майбутньому не лише відбудувати нашу державу, а також робити щось корисне для суспільства спільними зусиллям, завдяки проектам соціальної дії.

Де саме🎯: онлайн (Реєстрація https://forms.gle/prMekzLcqMwSeRfr6)
Коли⏰: 8-10 червня
16:30-21:00 – по київському часу
15:30-20:00 – по Центральноєвропейському часу
Для кого👩‍💼: для всіх бажаючих, кому є ПОВНИХ 18 РОКІВ, хто хоче стати активним громадянином, дізнатися корисну інформацію, вміти нею користуватися та реалізовувати свої ідеї в життя.

🤝Організатор-партнер програми: Державний університет «Житомирська політехніка», Центр розвитку професійної кар’єри.
🏆Офіційний партнер – Департамент культури, молоді та спорту Житомирської ОДА.

Трішки більше конкретики? Ось що саме ми пропонуємо:

  • можливість для саморозвитку та самореалізації;
  • допомогу наших крутих фасилітаторок;
  • сучасні методи викладу матеріалу та практичні завдання, постійний діалог;
  • знання, інформацію про те, як робити проекти соціальної дії від тих, хто має досвід, де брати гранти на реалізацію своєї ідеї та покращити життя спільноти.

За додатковою інформацією звертайтесь до фасилітаторок програми «Активні громадяни» Державного університету «Житомирська політехніка».
Тел., telegram, viber:
+3805031309997 Юлія Богоявленська💚;
e-mail: yubogoyavlenska@gmail.com
+380673904438 Світлана Обіход🧡;
Smm-менеджер :
+380733098641 Світлана Новицька❤️;
e-mail: svitlana.novytska.sn@gmail.com
Технічна підтримка:
+380980080718 Віталій Харченко💙

Проєкт реалізується за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні.

Online training “Active citizens” under the program of the British Counsil.

Hello, dear friends.❤️

Finally, we can meet you again at our local online training “Active citizens” program of the British Council.

“Active Citizens” is a British Council program for young people in the field of intercultural dialogue and social development. This is a great opportunity not just to get information, but also to ask questions to the master facilitator.

Local training “Active Citizens” is something that will help in the future not only to rebuild our state, but also to do something useful for society through joint efforts, through social action projects.

Where🎯: online (Registration https://forms.gle/prMekzLcqMwSeRfr6)
When⏰: June 8-10
16: 30 – 21: 00 – by Kyiv time
15: 30 – 20:00 – by CET (Central European Time)
For who👩‍💼: for all those who want to turn 18, who want to become an active citizen, learn useful information, be able to use it and implement their ideas in life.

🤝Organizer-partner of the program: Zhytomyr Polytechnic State University, Center for Professional Career Development.
🏆Official partner – Department of Culture, Youth and Sports of Zhytomyr Regional State Administration.

Little more specific? Here’s what we offer:

  • opportunity for self-development and self-realization;
  • help of our cool facilitators;
  • modern methods of presenting material and practical tasks, constant dialogue;
  • knowledge, information on how to make social action projects from those who have experience, where to get grants to implement their idea and improve the life of the community.

For additional information, please contact the facilitators of the Active Citizens program of Zhytomyr Polytechnic State University.
Tel., Telegram, viber:
+3805031309997 Юлія Богоявленська💚;
e-mail: yubogoyavlenska@gmail.com
+380673904438 Svitlana Obihod🧡;
Smm-manager:
+380733098641 Svitlana Novytska❤️;
e-mail: svitlana.novytska.sn@gmail.com
Support:
+380980080718 Vitaliy Kharchenko💙

The project is supported by the project “Strengthening intersectoral cooperation for social cohesion (SC3)”, co-financed by the European Union and the British Council in Ukraine.

Comments are closed.